Kattotiili takuut

BMI Monier on aina vastanneet tuotteidemme korkeasta laadusta tarkan laadunvarmistuksen avulla sekä lakeja ja säännöksiä noudattaen. Nyt haluamme antaa tuotteillemme lisäksi takuun kertomaan luottamuksestamme korkeaan laatutasoon.

Takuu koskee 2.1.2014 jälkeen valmistettuja kattotiiliä seuraavasti:

  • ORMAX PROTECTOR -betonikattotiili TAKUU 30 v.
  • ORMAX -betonikattotiili TAKUU 30 v.
  • EVO -betonikattotiili TAKUU 30 v.
  • MINSTER -betonikattotiili TAKUU 30 v.

ORMAX MONIER OY:N KATTOTIILITAKUU

Ormax Monier Oy:n betonikattotiilet täyttävät EN 490 standardin.

Ormax Monier Oy myöntää toimittamilleen Ormax, Ormax Protector, Evo ja Minster -betonikattotiilille kolmenkymmenen (30) vuoden takuun vastaanottotarkastuspäivästä alkaen. Takuu kattaa kattotiilien vedenpitävyyden, pakkaskestävyyden ja kuormituskestävyyden normaalissa ja alkuperäisessä käytössä edellyttäen, että katto on tehty voimassaolevien Ormaxin asennusohjeiden mukaan. Takuun perusteella virheelliset kattotiilet korvataan vastaavalla määrällä uusia tiiliä. 

TAKUUN PIIRIIN KUULUU

Tämän tuotetakuun piiriin kuuluvat tavanomaisissa käyttöolosuhteissa olevat Ormax-kattotiilet. Takuu kattaa kattotiilien vedenpitävyyden, pakkaskestävyyden ja kuormituskestävyyden normaalissa ja alkuperäisessä käytössä edellyttäen, että katto on tehty voimassaolevien Monierin asennusohjeiden mukaan.  

TAKUUN PIIRIIN EI KUULU

Takuu ei koske muille kuin Ormax Monier Oy:n Ormax-kattotiilille aiheutuneita vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat esim. poikkeuksellisista luonnonolosuhteista, sään normaalista vaikutuksesta pintaväriin tai luonnollisesta kulumisesta. Tiilen vanhetessa tapahtuva värisävyn muuttuminen, haalistuminen, likaantumisesta aiheutuvat muutokset ja maalin kiillossa tapahtuvat muutokset kuuluvat Ormax-kattotiilien materiaalin perusominaisuuksiin, minkä vuoksi mainitut muutokset eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei myöskään koske vaurioita, jotka aiheutuvat huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä, tai poikkeuksellisista mekaanisis­ta tai kemiallisista rasituksista. Takuu ei korvaa myöskään virheellisen varastoinnin pinnoitteelle aiheuttamia vaurioita.

Tuotetakuu ei koske tuotteiden kuljetuksessa, asennuksen yhteydessä tai sen jälkeen aiheutettuja mekaanisia vaurioita.

Tämä tuotetakuu ei koske ennen 1.2.2014 valmistettuja kattotiiliä. Näiden kattotiilien osalta pätee seuraavat takuuehdot. Tieto kattotiilen valmistusajankohdasta löytyy tiilen vasemmasta pystyreunasta. Vuonna 2013 tai sen jälkeen valmistetuissa tiilissä tieto löytyy tiilen päältä vasemmasta vesilukosta. Päivämäärä löytyy myös lavatarrasta, tämä päivämäärä on hyvä tallentaa myös kiinteistön dokumentteihin.

TAKUUKÄSITTELY

Takuuaika alkaa Ormax-kattotiilien vastaanottotarkastuspäivämäärästä. Takuukäsittelyn edellytyksenä on, että asiakas esittää kirjallisen dokumentin toimituksesta. Takuunsaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti viipymättä, normaalisti kahden (2) viikon sisällä, vaurioiden toteamisesta takuunantajalle.

Vaurioituneiksi todetut tiilet Ormax Monier Oy korvaa uusilla betonikattotiilillä. Uudet tiilet toimitetaan rahtivapaasti rakennuspaikalle. Ormax Monier Oy ei korvaa vauriosta välittömästi tai välillisesti aiheutuvia kustannuksia tai vahinkoja.

Korvatut tuotteet ovat takuunalaisia sen ajan, joka alkuperäisestä takuusta on jäljellä. Takuuajan päättymisen jälkeen reklamoituja tuotteita ei korvata.

Näitä takuuehtoja sovelletaan 2.1.2014 alkaen.

Ormax Monier Oy

Kivikatus24

all author posts