Monier toodete garantii

BMI Monier on teinud arendustööd rohkem kui 100 aastat, et meie katusematerjalid oleksid karmis põhjamaises kliimas võimalikult vastupidavad. Pakume kivikatustele garantiid 30 aastat ning mitmekihilistele külmakindlatele bituumenmaterjalidele 10 aastat.

Toodame ise kõik katuse ehitamiseks vajaliku alates katusekattematerjalist ning aluskattest kuni kinnitusklambrite, turvavarustuse ja muude lisatarvikuteni.

Kõiki meie katusematerjale katsetatakse terviklahendusena, et tagada nende kõrge kvaliteet ja sobivus meie ilmastikuoludesse. Meie tooted peavad enne ostjateni jõudmist läbima katsetused Rootsi, Saksamaa ning Inglismaa karmides tehnikalaborites, lisaks testitakse iga valmivat partiid tehase laboris kohapeal. Tootegarantii tagab katusematerjali temperatuurikindluse, vastupidavuse ja veetiheduse.

Enne uue toote turuletoomist testitakse seda mitmel erineval viisil:

 • UV-kiirguse test 
  Päikesekiirgus lagundab näiteks polümeere katusekivide pinnal. Seepärast on katusematerjali vastupidavust päikesele väga oluline testida.
 • Külmataluvus
  Kahjustatud katusematerjali õnarustesse ja mikropragudesse satub sageli vett, mis külmudes katust kahjustab ning võib aja jooksul viia leketeni.
 • Söövitustest
  Vihmavesi on happeline ja saastunud õhuga paikades võib see tekitada söövituskahjustusi. Seepärast tuleb kõiki materjale vastavates oludes testida.
 • Kiired temperatuurimuutused
  Katusematerjali pinnatemperatuur võib kõigest mõne minutiga muutuda kuni 50°. Kiired muutused võivad põhjustada mikroskoopilisi mõrasid katusematerjali pinnas. Need testid tagavad ka selle, et kõik tooted vastaksid riiklikele ehitusnormidele ning püsiksid kvaliteetsed pika aja jooksul.

Kui Sul on meie toodetega muresid, siis soovime sellest kuulda niipea kui võimalik. Allpool on toodud lühike juhis, kuidas sel puhul toimida ning võimalikke probleeme võimalikult vara avastada.

Garantiitingimustest üldiselt

Kuidas võrrelda erinevatele katusematerjalidele pakutavat garantiid?

 • Katuse eluiga ei ole sama, mis garantiiaeg. Oodatava eluea jooksul säilitab katus üldjuhul oma veepidavuse, garantiiaeg on aga periood, mille jooksul tootja kohustub tarnima uue katusematerjali, kui õigesti paigaldatud katus on osutunud praagiks. BMI Monieri kivikatuste garantiiaeg on 30 aastat ning eluiga vähemalt 100 aastat, BMI Icopali bituumenmaterjalidel vastavalt 10 ning 40-50 aastat.

Toodete vastuvõtmine: Kontrolli katusematerjali kättesaamisel:

 • Palun kontrolli juba vastuvõtmisel, kas toodete sortiment, tootenumbrid ja kogused vastavad tellimusele ning kas esineb nähtavaid kahjustusi. Pakendis tooted paki palun lahti ja kontrolli võimalikult kiiresti, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates kättesaamisest.

Kaebuse esitamine: Mida teha kontrolli järel?

 • Kõik kaebused tuleks esitada kas otse Monierile (esitades meile ka tellimuse numbri) või kauplusele, kust Sa katusematerjali ostsid. Edasimüüja võtab seejärel probleemide lahendamiseks meie klienditeenindusega ühendust.
 • Palume kaebused esitada kirjalikus vormis, et saaksime need võimalikult kiiresti lahendada.

Vigastused transpordil: Mida teha transpordikahjustuste korral?

 • Nähtavate transpordivigastuste korral tuleb neist teha fotod, kirjutada kahjustuste iseloomu ja ulatuse kohta märkus saatedokumentidesse ning paluda veokijuhil vigastused oma allkirjaga kinnitada.
 • Palun jäta alles koopia saatedokumentidest ning teata vigastusest võimalikult kiiresti edasimüüjale, kellelt Sa katusematerjalid ostsid. Palun lisa teatele ka fotod kahjustustest.

Varjatud kahjustused: Mida teha hiljem avastatud vigadega?

 • Pärast lahtipakkimist avastatud kahjustustest tuleb teatada kas meile või edasimüüjale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Soovitame siiski võimalikult kiiresti tarnitud katusematerjalid üle vaadata, et saaksime probleemide ilmnemisel hakata kohe nende lahendamisega tegelema.